Müşteri

PRSD 03 M 04 Ürün-Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Alimar Mak. San. ve Tic.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.